Procesgang

Een beknopt overzicht van de ondersteunde processen.

Bovenstaand schema is een globaal overzicht van de laboratoriumprocessen waar LMS het leidende systeem is voor registratie en bewaking.