Rapportages

De rapportage is een belangrijk onderdeel van LMS voor Pathologie.

LMS voor Pathologie verzamelt een enorme hoeveelheid gegevens tijdens het werkproces, en deze gegevens kunnen van grote waarde zijn voor het beheer van het laboratorium.

Daarom is een rapportage tool geïntegreerd in LMS die de gebruiker kan aanwenden voor het genereren van geavanceerde rapportages.

Een set van standaard rapporten wordt met LMS meegeleverd. Indien de gebruiker zelf geen rapporten kan maken kunnen wij hierbij helpen.

In de afbeelding hieronder is het ontwerp-scherm zichtbaar. Dit scherm toont de pagina waar men de lay-out van het rapport kan definiëren. De gegevens voor het rapport kunnen worden verzameld met behulp van een query builder die beschikbaar is vanuit het tabblad data.

Ook is een generator voor dialogen beschikbaar voor het ontwerpen van schermen voor invoer van parameters.

Hieronder de resultaten van het voorbeeldrapport.

Rapporten kunnen worden geëxporteerd in diverse formaten, b.v.  Excel, PDF, CSV, RTF etc.