Productinformatie

Historie

Het LMS voor pathologie laboratoria is een systeem welke ontwikkeld is in nauwe samenwerking met de afdeling pathologie van het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) en andere laboratoria. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een pakket van modules dat, door de introductie van een zeer gedetailleerde set instellingen, kan worden gebruikt in veel verschillende laboratoria ondanks mogelijke afwijkingen in de procesgang. Het basis idee was een systeem waarbij registratie automatisch uit het werkproces wordt afgeleid. Ook het gebruik van barcodes door de gehele procesgang en het zoveel mogelijk beperken van handmatige invoer vermindert de kans op fouten.

Modules

De modules worden afgestemd op de specifieke wensen van de gebruiker groepen, gebaseerd op de taken van die groep. Dit betekent in feite dat een gebruiker alleen die delen van het LMS te zien krijgt die van belang zijn voor die gebruiker. Toegang tot een module wordt bepaald door de taak die de gebruiker uitvoert, en het werkstation waar de gebruiker zich aanmeldt. Dit voorkomt dat een module wordt gebruikt op een werkstation dat niet over de nodige uitrusting voor die module beschikt.

De functionaliteit van de modules wordt grotendeels bepaald door instellingen die kunnen worden gewijzigd met behulp van de systeembeheer module. Als alle instellingen juist zijn ingevoerd, kan de gebruiker met de diverse modules werken.

Overzicht speerpunten

 • Integreert met de workflow.
 • Connectiviteit met een breed scala van laboratorium-hardware (bijvoorbeeld kleurmachines, cassette printers, glas- en labelprinters, camera’s, scanners).
 • Communiceert met diverse ondersteunende systemen zoals spraakherkenning.
 • Geïntegreerd document management.
 • Geïntegreerd image management.
 • Klaar voor het werken met gedigitaliseerde coupes.
 • Automatische declaratie en facturatie mogelijkheden.
 • In staat om standaardisatie door te voeren door middel van data-entry protocollen en macro’s.
 • Geautomatiseerde verzending van de uitslagen naar aanvragers na autorisatie door de patholoog.
 • Annotaties voor interne en / of externe signalering.
 • Geïntegreerde registratie van de materialen ontvangen van en / of verzonden naar andere laboratoria.
 • Krachtig actie-systeem.
 • Bewaakt tijdlijnen.
 • Meertalig (per gebruiker instelbaar).
 • Barcodes zijn een sleutel tot vermijden van fouten.
 • Verbetering van de kwaliteit.
 • Verhoging van efficiëntie.
 • Het verzamelen van management informatie.
 • Automatisering van de workflow.

De volgende eisen zijn de rode draad tijdens ontwikkeling

 • Eenvoudig te gebruiken.
 • Een aanvraag per werkstation
 • Eenvoudige gebruikersinterface
 • Weinig afleidende menu’s
 • Maximaliseren van grafische weergave
 • Hoge ondersteuning voor de lokale praktijk.
 • Minimale training vereist
 • Beperkte behoefte aan invoer
 • Handmatige invoer zo veel mogelijk vermijden
 • Invoer met behulp van vooraf gedefinieerde lijsten
 • Invoer met behulp van barcodes waar mogelijk
 • Minimaal onderhoud vereist
 • Gecentraliseerde instellingen
 • Centrale opslag van programma’s
 • Automatische logging en verwerking van fouten / problemen
 • Maximum informatieverwerking
 • Automatische vastlegging van ongewone handelingen (zoals handmatige invoer waar scannen gewenst is)
 • Robuust
 • Fout tolerant
 • Lage hardware-eisen